Dodatna oprema za ormare

Kao dodatna oprema u ormar se mogu ugraditi ladice raznih dimenzija, garderobni lift, izvlačni sistem za hlače, preklopni sistem za hlače, izvlačni sistem za remene i kravate, razne košare, držači cipela i dr.